Przeczytaj wszystkie

Aktualności

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. finansowo-księgowych

22 maja 2020

Wymagania niezbędne (formalne): Osoba ubiegająca się o stanowisko winna spełniać niezbędne wymagania, konieczne do podjęcia pracy na tym stanowisku: posiada obywatelstwo polskie, ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta

Przeczytaj

Przywrócenie zajęć wychowania przedszkolnego w Gminie Michałowice

15 maja 2020

Szanowni Państwo W związku z  realizacją  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia  29 kwietnia 2020r zmieniającego   rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

Przeczytaj

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego

4 maja 2020 Wytyczne-dla-przedszkoli-oddziałów-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziećmi-w-wieku-do-lat-3 Przeczytaj

Komunikat ws. wznowienia działalności żłobków i przedszkoli na terenie Gminy Michałowice

4 maja 2020

Szanowni Państwo Dnia 29 kwietnia br. w Dzienniku Ustaw RP zostały opublikowane rozporządzenia umożliwiające wznowienie funkcjonowania przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. Z nowymi regulacjami

Przeczytaj

Ogłoszenie

16 marca 2020

Uprzejmie informujemy, że w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn.13.03.2020 roku  o wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego,  od poniedziałku 16 marca 2020r do odwołania Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach nie

Przeczytaj