Przeczytaj wszystkie

Aktualności

Samorządowy Lider Edukacji

14 kwietnia 2023

Gmina Michałowice uzyskała  Certyfikat „SAMORZĄDOWY LIDER EDUKACJI 2023” w ramach 12 edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacyjnego „Samorządowy Lider Edukacji”.  Nasza gmina otrzymała również wyróżnienie specjalne „Primus” za najwyższą liczbę punktów uzyskanych w procedurze

Przeczytaj

Rekrutacja do klasy V sportowej w Szkole Podstawowej w Raciborowicach

13 lutego 2023

Od roku szkolnego 2022-23 w Szkole Podstawowej w Raciborowicach działają  klasy sportowe obejmujące trzyletni cykl kształcenia sportowego począwszy od klasy V aż do klasy VII. Wkrótce rozpocznie się rekrutacja na kolejny rocznik klasy V sportowej. Postępowanie

Przeczytaj

Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024

13 lutego 2023

Do klasy 1 publicznej szkoły podstawowej,  w której ustalono obwód, przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w tym obwodzie,  jedynie  na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców. Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice oraz określenie

Przeczytaj

REKRUTACJA do przedszkola/oddziału przedszkolnego

13 lutego 2023

1 marca 2023r. rozpoczyna się rekrutacja do Publicznego Przedszkola w Michałowicach oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024 Wychowanie przedszkolne realizowane   przez Gminę Michałowice odbywa się  w Publicznym Przedszkolu w Michałowicach oraz oddziałach przedszkolnych

Przeczytaj

Planowana budowa przedszkola publicznego w Więcławicach Starych

2 lutego 2023

W 2022 roku Gmina Michałowice zleciła i wykonała program funkcjonalno – użytkowy (PFU) dla budowy przedszkola publicznego w Więcławicach Starych. Dokument opisuje zamówienie, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie przedszkola publicznego w Więcławicach Starych w technologii pasywnej

Przeczytaj