- Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach - https://oswiata-michalowice.pl -

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizacje zadania publicznego

  1. Ogłoszenie o konkursie ofert na realizacje zadania publicznego “Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie gminy Michałowice możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach” (Pobierz plik [1])
  2. Zarządzenie Wójta Gminy Michałowice w sprawie ogłoszenia konkursu ofert. (Pobierz plik [2])
  3. Oferta konkursowa (Pobierz plik DOCX [3], PDF [4])
  4. Zobowiązanie oferenta (Pobierz plik DOCX [5], PDF [6])
  5. Oświadczenie (Pobierz plik DOCX [7], PDF [8])
  6. Uchwała nr XVI/89/2016 rady Gminy Michałowice z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia „Regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach”. (Pobierz plik [9])
  7. Uchwała nr XVI/90/2016 rady Gminy Michałowice z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia oraz czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Michałowice. (Pobierz plik [10])
  8. Uchwała nr XVI/91/2016 rady Gminy Michałowice z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Michałowice. (Pobierz plik [11])
  9. Uchwała nr XIV/83/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 listopada 2015r., w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji do szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Michałowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji. (Pobierz plik [12])