- Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach - https://oswiata-michalowice.pl -

Harmonogram postepowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gmine Michałowice