- Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach - https://oswiata-michalowice.pl -

Przypominamy o stypendiach dla uczniów klas III gimnazjalnych w ramach projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w gminie Michałowice”

Stypendia dla uczniów klas III gimnazjalnych w ramach projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w gminie Michałowice”

Szanowni Rodzice.

Informujemy, że uczniowie, którzy uczestniczą w zajęciach w ramach projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w gminie Michałowice” mogą uzyskać stypendia roczne w wysokości od 1800 do 2 800 zł!

Środki ze stypendium służą wyrównaniu szans edukacyjnych uczniów, którzy  takiego wsparcia potrzebują. Stypendia mogą być  przeznaczone na terapie ( np. logopedyczne, psychologiczne) dodatkowe zajęcia edukacyjne wspomagające rozwijanie kompetencji kluczowych, korepetycji językowych, wyjazdów edukacyjnych, zakup pomocy dydaktycznych, książek, sprzętu komputerowego. Szczegóły dotyczące ubiegania się o stypendium i jego wykorzystania można uzyskać u wychowawcy klasy a także  znaleźć w na stronie internetowej:

https://oswiata-michalowice.pl/projekty-ue/projekt-nr-rpmp-10-01-03-12-037116rozwijanie-kompetencji-kluczowych-uczniow-w-gminie-michalowice/ [1]

Termin składania wniosków – 30 października 2018r