- Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach - https://oswiata-michalowice.pl -

Dodatkowe stypendia dla uczestników projektu “Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Michałowice

Informujemy, że uczniowie uczestniczący w projekcie “Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Michałowice“, którzy nie otrzymali stypendium mogą ubiegać się o jednorazowe stypendium w ramach edycji uzupełniającej Akademii Stypendialnej. Informacje na ten temat zostały przekazane przez dyrektora Centrum Obsługi Edukacji na spotkaniach z rodzicami w dniach 30.01.2019 w SP w Więcławicach Starych oraz dnia 5.02.2019r w SP w Michałowicach.

Regulamin oraz druki do pobrania znajdują się w załącznikach.

Wnioski należy składać w sekretariatach szkół w terminie do dnia 15 lutego br.

Przypominamy, że projektem objęci zostali uczniowie klas VII oraz III gimnazjalnych w Szkołach Podstawowych w Michałowicach i Więcławicach Starych. Obecnie realizowana jest druga a zarazem ostatnia edycja projektu.

Dokumenty do pobrania: