- Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach - https://oswiata-michalowice.pl -

Trwający strajk pracowników oświaty w gminie Michałowice

W związku z rozpoczętą dziś akcją strajkową nauczycieli i pracowników oświaty zajęcia w szkołach na terenie gminy Michałowice nadal są zawieszone. Wyjaśnić należy, że zajęcia w szkole mogą prowadzić i opiekę nad uczniami sprawować wyłącznie osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne i spełniające warunki, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017r, poz. 1557). W przypadku strajku niemożliwe jest więc zastąpienie protestujących nauczycieli osobami nieposiadającymi wymaganych kwalifikacji. Za zatrudnienie kadry zgodnie z przepisami prawa odpowiada dyrektor, podobnie jak za bezpieczeństwo uczniów pozostających pod opieką szkoły.

Dyrektorzy szkół poprzez system eDziennik na bieżąco informują rodziców o rozwoju sytuacji, są też w stałym kontakcie z organem prowadzącym szkoły.  Obecnie wszyscy dokładają starań, aby w dniach 10-12 kwietnia oraz 15-17 kwietnia br. egzaminy dla gimnazjalistów i ósmoklasistów w szkołach na terenie gminy Michałowice – pomimo sytuacji kryzysowej – odbyły się zgodnie z planem i bez zakłóceń.

Michałowice, dnia 8 kwietnia 2019r

 

Aleksandra Antczak
Dyrektor Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach.