- Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach - https://oswiata-michalowice.pl -

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022

1 marca 2021 r. rusza rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych naszej gminy.

W Gminie jak dotąd nie funkcjonuje samorządowe przedszkole, a wychowanie przedszkolne realizowane jest w oddziałach przedszkolnych każdej z samorządowych szkół podstawowych- w sumie w 13 oddziałach.

Po złożeniu przez rodziców deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego przez dzieci już objęte wychowaniem przedszkolnym okazało się, że szkoły dysponują wolnymi miejscami w oddziałach przedszkolnych w następującej ilości:

57 miejsc w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach
Adres: ul. Jana Pawła II 1, 32 – 091 Michałowice
Telefon: (12) 388 50 16, (12) 388 51 51, (12) 388 89 57
Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania dostępne na stronie internetowej szkoły:
http://michalowice.edu.pl/tc-events/rekrutacja-do-oddzialow-przedszkolnych-i-klas-pierwszych-na-rok-szkolny-2021-2022/ [1]

 

39 miejsc w szkole Podstawowej im. św. Królowej Jadwigi w Więcławicach Starych
Adres: ul. św. Jakuba 94, 32-091 Michałowice
Telefon: (12) 388 50 56 , (12) 388 57 55
Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania dostępne na stronie internetowej szkoły
https://zswieclawice.edupage.org/news/#872 [2]

 

45 miejsc w Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w Raciborowicach
Adres: ul. Jana Długosza 36, 32-091 Michałowice
Telefon: (12) 387 70 44
Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania dostępne na stronie internetowej szkoły
https://raciborowice.edupage.org/news/#news-100 [3]

Składanie dokumentów rekrutacyjnych  potrwa do 6.04.2021r.

Rodzice zainteresowani zapisaniem dziecka do oddziału przedszkolnego wybranej szkoły proszeni są o kontakt ze szkołą w celu zapoznania się z procedurami rekrutacji oraz pobrania formularzy rekrutacyjnych. Formularze dostępne są również na wyżej wymienionych stronach internetowych szkół.

Uchwała Rady Gminy ws.  kryteriów rekrutacji oraz Zarządzenie Wójta Gminy ws. harmonogramu rekrutacji dostępne są również:

Zarządzenie Nr 252/2021 Wójta Gminy Michałowice z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice [4]

Uchwała nr XXXI/239/2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice, przyznania liczby punktów każdemu kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów [5]