- Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach - https://oswiata-michalowice.pl -

Komunikat w sprawie dowozu uczniów do szkół gminnych w roku szkolnym 2021/2022

Komunikat w sprawie dowozu uczniów do szkół gminnych w roku szkolnym 2021/2022

Szkoła Podstawowa w Michałowicach

W nadchodzącym roku szkolnym na trasie dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Michałowicach będzie kursowała linia specjalna, na którą Gmina Michałowice zakupi bilety miesięczne dla uczniów. Linia obsługiwana jest przez Transport Osób i Towarów ,, STEFAN’’ Krzysztof Kucala.  Przewoźnik zapewnia opiekę w autobusie. Rodzicom dzieci do lat 7 przysługuje bilet miesięczny, jeżeli chcą samodzielnie sprawować opiekę nad dziećmi w czasie przewozu. Zgłoszenia do zakupu biletu przyjmuje dyrektor Szkoły Podstawowej w Michałowicach.

Autobus podobnie jak u ubiegłym roku szkolnym wyrusza o godz. 6:50 rano z miejscowości Widoma i zatrzymuje się na następujących przystankach : Maszków, Wola Więcławska Firlejów, Michałowice Zerwana, Wilczkowice, Wilczkowice Centrum, Maszków Zamoście Żerkowice, Żerkowice Remiza, Krasieniec Stary Skrzyżowanie, Żerkowice Skrzyżowanie, Narama ,,Księża’’, Narama Graniczna Sklep, Michałowice Gościniec, Michałowice Warszawka, Michałowice Lecznica, Michałowice Na Stoku, Michałowice Michałówka, Górna wieś Pętla, Michałowice Las Michalski, Michałowice Jana Pawła II, Michałowice Brzozówka, Michałowice Kwiaty Polskie, Michałowice Banasiówka, Michałowice Komora, Michałowice P&R. Przewidywany czas zakończenia trasy godz. 7:50.

W godzinach popołudniowych przewidziane się dwa kursy: o godz. 14:40 oraz o godz.16:30.

O godzinie 14:40 autobus wyrusza z przystanku Michałowice P&R i zatrzymuje się na następujących przystankach: Michałowice Ośrodek Zdrowia, Michałowice II, Michałowice Zerwana, Wilczkowice, Wilczkowice Centrum, Maszków Zamoście, Żerkowice, Żerkowice Remiza, Krasieniec Stary skrzyżowanie, Żerkowice Skrzyżowanie, Narama ,,Księża’’, Narama Graniczna Sklep, Michałowice Gościniec, Michałowice Laskowiec, Michałowice Warszawka, Michałowice Lecznica, Michałowice Na stoku, Michałowice Michałówka, Górna Wieś Pętla, Michałowice Las Michalski, Michałowice Jana Pawła II, Michałowice Brzozowa, Michałowice Kwiaty Polne, Michałowice Banasiówka, Michałowice Komora, Michałowice P&R.

O godzinie 16:30 autobus wyrusza z przystanku Michałowice P&R i zatrzymuje się na następujących przystankach: Michałowice Ośrodek Zdrowia, Michałowice II, Michałowice Zerwana, Wilczkowice, Wilczkowice Centrum, Maszków Zamoście, Żerkowice, Żerkowice Remiza, Krasieniec Stary skrzyżowanie, Żerkowice Skrzyżowanie, Narama ,,Księża’’, Narama Graniczna Sklep, Michałowice Gościniec, Michałowice Laskowiec, Michałowice Warszawka, Michałowice Lecznica, Michałowice Na stoku, Michałowice Michałówka, Górna Wieś Pętla, Michałowice Las Michalski, Michałowice Jana Pawła II, Michałowice Brzozowa, Michałowice Kwiaty Polne, Michałowice Banasiówka, Michałowice Komora, Wola Więcławska Firlejów, Widoma.

Autobus ma prawo zatrzymywać się na wszystkich przystankach MPK, także na tych ,,na żądanie’’

Szkoła Podstawowa w Więcławicach Starych.

Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Więcławicach Starych odbywa się jak dotychczas, na podstawie biletu miesięcznego zakupionego przez Gminę u przewoźnika. Dla rodziców /opiekunów prawnych, którzy samodzielnie dowożą dziecko środkami komunikacji publicznej istnieje również możliwość zakupu biletu miesięcznego (do ukończenia przez dziecko 7 lat). Zgłoszenia należy dokonać u dyrektora szkoły.

Szkoła Podstawowa w Raciborowicach.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Raciborowicach mogą dojeżdżać do szkoły autobusami MPK na podstawie legitymacji szkolnej.

Niezależnie od wyżej opisanych linii uczniowie mogą korzystać ze wszystkich z linii MPK bezpłatnie, na podstawie legitymacji szkolnej.

Podstawa prawna:

Zgodnie z art.32 ust.3 i 5 oraz art. 39 ust.2 ,3 pkt. 1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2021 roku poz. 1082) obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat – także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej. Uprawnionymi uczniami do ww. dowozu lub zwrotu kosztów są dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły lub przedszkola, których droga z domu do szkoły/przedszkola przekracza:

1) 3 km – w przypadku uczniów klas I – IV szkół podstawowych oraz dzieci 5-6 letnich uczęszczających do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, niepublicznego przedszkola, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, albo niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w których gmina zapewniła tym dzieciom warunki spełniania tego obowiązku oraz realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego,
2) 4 km – w przypadku uczniów klas V – VIII szkół podstawowych.

Trasa dowozu do Szkoły Podstawowej W Michałowicach » [1]