- Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach - https://oswiata-michalowice.pl -

Awans zawodowy nauczycieli

Komunikat – prace komisji egzaminacyjnych w stanie epidemii

Członkowie komisji egzaminacyjnej oraz wnioskodawcy powinni:

Gmina Michałowice zapewnia płyn dezynfekujący oraz przestrzeganie zasad higieny w pomieszczeniach, w których pracować będą komisje egzaminacyjne poprzez:

Ważne!

Osoby przebywające na kwarantannie lub w izolacji, przebywające w domu z osobą
na kwarantannie lub w izolacji oraz osoby mające objawy chorobowe sugerujące chorobę zakaźną nie przychodzą na posiedzenie komisji kwalifikacyjnej.

Podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz. U. poz. 964 ze zm.).