- Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach - https://oswiata-michalowice.pl -

Koordynator ds. dostępności

Koordynator ds. dostępności w Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach
Dyrektor Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach wyznaczył koordynatora do spraw dostępności w Centrum Obsługi Edukacji.

Koordynator ds. dostępności – Dorota Warszawska
Tel. 12 388 76 21 [1]
SMS – 515 501 832 [2]

e-mail: oswiata@michalowice.malopolska.pl [3]
e-mail: dwar@michalowice.malopolska.pl [4]