- Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach - https://oswiata-michalowice.pl -

Program “Zdalna Szkoła” i “Zdalna Szkoła Plus”

[1]

W 2020 r. Gmina Michałowice uczestniczyła w projektach unijnych ,,Zdalna Szkoła” oraz ,,Zdalna Szkoła Plus” w ramach działania 1.1 – Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach. Działanie finansowane było ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Projekty były odpowiedzią na wprowadzenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i koniecznością kontynuowania nauki w formie zdalnej.  Wielu uczniów nie posiadała odpowiedniego sprzętu i nie mogła realizować nauki zdalnie.

Programy ,,Zdalna Szkoła” oraz ,,Zdalna Szkoła Plus” skierowane były do samorządów. Gmina Michałowice otrzymała środki finansowe, które przeznaczyła na zakup sprzętu komputerowego dla szkół samorządowych. Udostępniony szkołom sprzęt na mocy stosownych upoważnień, dyrektorzy szkół mogą wypożyczać rodzicom uczniów, którym braki własnego sprzętu uniemożliwiają zdalną naukę.

W ramach programu ,,Zdalna Szkoła” oraz ,,Zdalna Szkoła Plus” zakupiono sprzęt komputerowy za łączną kwotę 123.646,00 zł., w tym 95 laptopów oraz 50 szt. myszy do laptopów. Zakupiony sprzęt Gmina Michałowice przekazała do szkół biorąc pod uwagę zapotrzebowanie zgłaszane w poszczególnych szkołach:

Realizacja projektu zapewniła uczniom dostęp do niezbędnego sprzętu komputerowego i tym samym umożliwia uczniom uczestnictwo w lekcjach prowadzonych zdalnie i realizację podstawy programowej. Założeniem projektu jest również wykorzystanie sprzętu w szkołach w momencie, gdy lekcje będą prowadzone stacjonarnie. Sprzęt zakupiony z projektu będzie wykorzystywany wtedy przez wszystkich uczniów na terenie szkoły, tworząc na przykład przenośne pracownie internetowe.