- Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach - https://oswiata-michalowice.pl -

Projekt ,,Jeżdżę z głową”

Gmina Michałowice przystąpiła do projektu ,, Jeżdżę z głową” realizowanym przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Planowany termin realizacji projektu od 18 stycznia 2021 r. do 20 grudnia 2021 r.

Projekt polega na zorganizowaniu zajęć sportowych w formie (do wyboru):

W projekcie biorą udział 3 szkoły gminne: Szkoła Podstawowa w Więcławicach Starych, Szkoła Podstawowa w Raciborowicach, Szkoła Podstawowa w Michałowicach. Łącznie w projekcie weźmie udział 92 uczniów. W dwóch z nich zostaną zorganizowane wyjazdy na tzw. ,, białą szkołę”, w którym nauka jazdy na nartach czy snowboardzie połączona będzie z kilkudniowym pobytem i noclegiem w domu wczasowym oraz zajęciami dydaktycznymi. Szkoła Podstawowa w Michałowicach realizuje projekt w formie dojazdowej na stoki.

Zakładane rezultaty projektu:

Projekt ma na celu przede wszystkim nabycie przez najmłodsze dzieci umiejętności i podstaw poprawnej techniki jazdy na nartach/snowboardzie oraz wzrost bezpieczeństwa poprzez edukację w zakresie bezpiecznego korzystania z tras i stoków narciarskich a także poprawę kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów małopolskich szkół podstawowych.

Zakładane koszty realizacji projektu: koszt całkowity zadania 86 460,00 zł, w tym z pomocy finansowej Województwa Małopolskiego 26 300,00 zł i z wkładu finansowego gminy (wpłaty od rodziców) 60 160,00 zł.


Podsumowanie realizacji projektu ,,Jeżdżę z głową”

Do projektu przystąpiły 3 szkoły gminne: Szkoła Podstawowa w Więcławicach Starych, Szkoła Podstawowa w Raciborowicach oraz Szkoła Podstawowa w Michałowicach.

Ze względu na warunki epidemiologiczne w kraju a co za tym idzie znaczną część nauczycieli oraz uczniów przebywających na izolacji lub kwarantannie projekt udało się zrealizować tylko Szkole Podstawowej w Michałowicach. Pozostałym szkołom nie udało się zrealizować projektu.

Szkoła Podstawowa w Michałowicach realizowała projekt w stacji narciarskiej Siepraw Ski. W projekcie wzięło udział 27 uczniów z klas 1-4 szkoły podstawowej. Uczniowie podzieleni byli na trzy grupy szkoleniowe liczące 8-10 uczniów. Szkolenie narciarskie składało się z 3 wyjazdów z 3-4 godzinnym blokiem nauki na nartach, co łącznie stanowiło kurs 10 godzinny.  Zajęcia poprzedzone były mini wykładem o bezpieczeństwie podczas uprawiania narciarstwa.

Łączny koszt realizacji projektu wyniósł 13.080,50 zł w tym: z pomocy finansowej Województwa Małopolskiego 4331,81 zł oraz  z wkładu własnego gminy (wpłaty rodziców) 8748,69 zł.

Realizacja projektu ,,Jeżdżę z głową” przyczyniła się do opanowania podstawowych umiejętności narciarskich, zasad fair play oraz była doskonałą okazją do kształtowania umiejętności radzenia sobie z sukcesami i porażkami.