- Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach - https://oswiata-michalowice.pl -

UNICEF

Jose Maria del Corral - dyrektor światowy organizacji Scholas Occurentes, Marek Krupiński - dyrektor generalny UNICEF Polska, oraz Zosia - lalka wykonana przez ucznia Zespołu Szkół w Raciborowicach. Fot. UNICEF Polska. Autor zdjęcia:  UNICEF Polska [1]Społeczność Zespołu Szkół w Raciborowicach dołączyła do Klubu Szkół UNICEF w 2013 roku.
Przez te lata zaangażowalła się w cztery projekty edukacyjne:

W ciągu tego czasu nauczyciele podejmowali szereg działań, mających na celu zapoznanie uczniów z sytuacją, jaka ma miejsce w krajach rozwijających się, głównie w Sierra Leone, Sudanie Południowym oraz w Nepalu. Dokładali wszelkich starań, aby kształtować wśród młodych ludzi, tak ważną z punktu widzenia wychowawczego, postawę wrażliwości na aktualne problemy społeczne. Ponadto jednym z istotniejszych przedsięwzięć, okazało się gromadzenie środków finansowych na ratowanie życia dzieci i umożliwienie im nauki.

W ramach projektu Gwiazdka dla Afryki uczniowie przygotowali oryginalne, ręcznie zdobione pudełeczka na symboliczne szczepionki, natomiast akcja Wszystkie Kolory Świata polegała na wykonaniu charytatywnych laleczek. W szkole zorganizowano dodatkowo konkurs na najpiękniejszą laleczkę, który wygrała „Zosia” wykonana przez Szymona Brosia. Owa laleczka została sprezentowana dyrektorowi generalnemu UNICEF Polska, panu Markowi Krupińskiemu, który odwiedził naszą szkołę podczas obchodów 600-lecia narodzin naszego patrona ks. Jana Długosza. Pan Krupiński w trakcie wizyty w Madrycie przekazał ją na ręce dyrektora światowego organizacji Scholas Occurentes. Z kolei pan Jose Maria del Corral podarował ją  papieżowi Franciszkowi. Taką właśnie drogę przebyła Zosia, z Raciborowic do samego Watykanu.
Wszystkie pudełeczka na symboliczne szczepionki oraz laleczki wykonane przez uczniów zostały sprzedane podczas specjalnie w tym celu zorganizowanych kiermaszów.

Prowadzona była również zbiórka pieniędzy, uczniowie starali się z własnych środków dokonywać drobnych wpłat na te szczytne cele. Wszystkie zgromadzone środki zostały przekazane na konto UNICEF Polska.
Społeczność szkolna gromadziła również fundusze na rzecz ofiar trzęsienia ziemi w Nepalu, wierząc, że jest to mała cegiełka na rzecz powrotu nepalskich dzieci do szkół.

Uczniowie zostali również szczegółowo zapoznani ze swoimi prawami i uhonorowali „Gwiazdami Szeryfa Praw Dziecka” osoby z terenu gmin objętych obwodem szkolnym Zespołu Szkół w Raciborowicach, które poprzez swoją postawę i realizowane przedsięwzięcia szczególnie przyczyniły się do realizacji idei ochrony praw najmłodszych mieszkańców.

Widocznym efektem działań w ramach projektów UNICEF Polska jest niewątpliwie wzrost świadomości dzieci i młodzieży na temat sytuacji, która ma miejsce w krajach rozwijających się. Działania, które podjęto, dowodzą, jak duże pokłady empatii i chęci niesienia bezinteresownej pomocy drzemią w uczniach Zespołu Szkół w Raciborowicach.

Raciborowice nie przestają pomagać! W bieżącym roku szkolnym Zespół Szkół w Raciborowicach zaangażował się w akcję „MALI uczniowie idą do szkoły”. Jest to projekt edukacyjno-pomocowy, dzięki któremu uczniowie dowiadują się, jak wygląda dostęp do edukacji dzieci z innych zakątków świata. W ramach akcji uczniowie zbierają fundusze, które umożliwią naukę dzieciom w Mali. Upowszechnianie edukacji na świecie oraz niesienie pomocy innym, ma także wymiar edukacyjny dla samych nauczycieli oraz uczniów, którzy z tej okazji przygotowali własne książki, które będą sprzedawać podczas kiermaszu, który odbędzie się 3 lutego w budynku szkoły.